Najlepší na Žiar24.sk

 1. olga Ivanová (32.32s) 100%
 2. Jana Lovčičanová (34.53s) 100%
 3. Viera Benova (35.76s) 100%
 4. Peter Oslanec (40.9s) 100%
 5. Ivana Vajdíková (42.49s) 100%
 6. Olga Olga (48.23s) 100%
 7. Iveta Osvaldová (60.8s) 100%
 8. lukas beliancin (59.82s) 90%
 9. Peter Oslanec (60.12s) 90%
 10. Peter Oslanec (53.64s) 80%

Najlepší hráči

 1. olga Ivanová (32.32s) 100%
 2. Jana Lovčičanová (34.53s) 100%
 3. Viera Benova (35.76s) 100%
 4. Peter Oslanec (40.9s) 100%
 5. Ivana Vajdíková (42.49s) 100%
 6. Olga Olga (48.23s) 100%
 7. Iveta Osvaldová (60.8s) 100%
 8. lukas beliancin (59.82s) 90%
 9. Peter Oslanec (60.12s) 90%
 10. Peter Oslanec (53.64s) 80%