Najlepší na Žiar24.sk

 1. Eva Ťažká (27.95s) 100%
 2. Nikoleta Venderlova (34.8s) 100%
 3. Martin Vido (36.14s) 100%
 4. Barbara Dallosová (36.22s) 100%
 5. Veronika Ondrusová (42.03s) 90%
 6. Štefan Stripaj (62.98s) 80%
 7. Eva Chovanová (83.34s) 80%
 8. Igor Luptovsky (94.48s) 70%
 9. Jozef Piatrik (102.52s) 70%
 10. Eva Reichmannová (83.43s) 60%

Najlepší hráči

 1. Eva Ťažká (27.95s) 100%
 2. Nikoleta Venderlova (34.8s) 100%
 3. Martin Vido (36.14s) 100%
 4. Barbara Dallosová (36.22s) 100%
 5. Veronika Ondrusová (42.03s) 90%
 6. Štefan Stripaj (62.98s) 80%
 7. Eva Chovanová (83.34s) 80%
 8. Igor Luptovsky (94.48s) 70%
 9. Jozef Piatrik (102.52s) 70%
 10. Eva Reichmannová (83.43s) 60%