Najlepší na Žiar24.sk

 1. Radoslav Vaššo (21.99s) 100%
 2. Marek Mišík (25.12s) 100%
 3. Mili A (32.52s) 100%
 4. Tibor Tencer (39.05s) 100%
 5. Štefan Stripaj (61.33s) 90%
 6. Eva Ťažká (52s) 80%
 7. Marek Mišík (57.88s) 80%
 8. Veronika Ondrusová (82.68s) 70%
 9. Pavol Pavol (96.64s) 70%
 10. Rudolf Verboci (90.72s) 60%

Najlepší hráči

 1. Radoslav Vaššo (21.99s) 100%
 2. Marek Mišík (25.12s) 100%
 3. Mili A (32.52s) 100%
 4. Tibor Tencer (39.05s) 100%
 5. Štefan Stripaj (61.33s) 90%
 6. Eva Ťažká (52s) 80%
 7. Marek Mišík (57.88s) 80%
 8. Veronika Ondrusová (82.68s) 70%
 9. Pavol Pavol (96.64s) 70%
 10. Rudolf Verboci (90.72s) 60%