Najlepší na Žiar24.sk

 1. Tibor Kubička (17.19s) 100%
 2. Martin Tencer (18.97s) 100%
 3. Kiko Lovčičan (22.34s) 100%
 4. Jana Lovčičanová (27.97s) 100%
 5. Michal Černaj (28.38s) 100%
 6. Martin Károly (51.89s) 100%
 7. Mária Činčurová (42.81s) 90%
 8. Viera Benova (49.62s) 80%
 9. Da Go (78.11s) 50%
 10. dk dk (66.37s) 30%

Najlepší hráči

 1. Tibor Kubička (17.19s) 100%
 2. Martin Tencer (18.97s) 100%
 3. Kiko Lovčičan (22.34s) 100%
 4. Jana Lovčičanová (27.97s) 100%
 5. Michal Černaj (28.38s) 100%
 6. Martin Károly (51.89s) 100%
 7. Mária Činčurová (42.81s) 90%
 8. Viera Benova (49.62s) 80%
 9. Da Go (78.11s) 50%
 10. dk dk (66.37s) 30%