Najlepší na Žiar24.sk

 1. Ivana Vajdíková (32.08s) 100%
 2. Barbara Dallosová (36.12s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (57.51s) 100%
 4. Michal Černaj (43.26s) 90%
 5. Kiko Lovčičan (87.3s) 80%
 6. Lucia Prockova (61.97s) 60%
 7. Michal David (55.85s) 50%
 8. Peter Remeň (71.98s) 50%
 9. Da Go (93.26s) 40%
 10. Veronika Leginova (149.93s) 20%

Najlepší hráči

 1. Ivana Vajdíková (32.08s) 100%
 2. Barbara Dallosová (36.12s) 100%
 3. Jana Lovčičanová (57.51s) 100%
 4. Michal Černaj (43.26s) 90%
 5. Kiko Lovčičan (87.3s) 80%
 6. Lucia Prockova (61.97s) 60%
 7. Michal David (55.85s) 50%
 8. Peter Remeň (71.98s) 50%
 9. Da Go (93.26s) 40%
 10. Veronika Leginova (149.93s) 20%