Otestujte sa, ako ste doma v žiarskom športe

Otázka 1/10
V akom roku sa získal Jozef Pribilinec titul majstra Európy v športovej chôdzi?

Najlepší na Žiar24.sk

  1. Kiko Lovčičan (39s) 90%
  2. Michal Černaj (38.71s) 70%
  3. Viera Benova (54.91s) 70%
  4. Pavol Hrabovský (31.36s) 20%
  5. Kiko Lovčičan (72.5s) 20%

Najlepší hráči

  1. Kiko Lovčičan (39s) 90%
  2. Michal Černaj (38.71s) 70%
  3. Viera Benova (54.91s) 70%
  4. Pavol Hrabovský (31.36s) 20%
  5. Kiko Lovčičan (72.5s) 20%