Najlepší na Žiar24.sk

 1. Milan Bojo (37.43s) 100%
 2. Martin Károly (43.79s) 100%
 3. Radka Švoňavová (54.02s) 100%
 4. Lucia Bojková (34.88s) 90%
 5. Michaela Šajgalíková (42.32s) 90%
 6. Lucia Bojková (43.55s) 80%
 7. Ricci ZH Ricci ZH (59.9s) 70%
 8. Darina Sedliaková (71.1s) 70%
 9. Martin Károly (101.83s) 70%
 10. Jaroslav Fides (98.62s) 60%

Najlepší hráči

 1. Milan Bojo (37.43s) 100%
 2. Martin Károly (43.79s) 100%
 3. Radka Švoňavová (54.02s) 100%
 4. Lucia Bojková (34.88s) 90%
 5. Michaela Šajgalíková (42.32s) 90%
 6. Lucia Bojková (43.55s) 80%
 7. Ricci ZH Ricci ZH (59.9s) 70%
 8. Darina Sedliaková (71.1s) 70%
 9. Martin Károly (101.83s) 70%
 10. Jaroslav Fides (98.62s) 60%