Poznáte atrakcie v dedinách pri Žiari? Skúste KVÍZ a vyrazte za nimi

Otázka 1/10
Ktorá dedinka je nazývaná geografickým stredom Európy?

Najlepší na Žiar24.sk

 1. Barbara Dallosová (28.29s) 100%
 2. Olga Olga (57s) 90%
 3. Radka Švoňavová (63.47s) 90%
 4. Iveta Osvaldová (59.08s) 80%
 5. Iveta Osvaldová (81.11s) 70%
 6. Miroslav Švec (81.53s) 70%
 7. Barbara Dallosová (190.95s) 70%
 8. Iveta Osvaldová (54.6s) 60%
 9. rudko pepuch (57.7s) 50%
 10. Branislav Mlynár (96.47s) 50%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (28.29s) 100%
 2. Olga Olga (57s) 90%
 3. Radka Švoňavová (63.47s) 90%
 4. Iveta Osvaldová (59.08s) 80%
 5. Iveta Osvaldová (81.11s) 70%
 6. Miroslav Švec (81.53s) 70%
 7. Barbara Dallosová (190.95s) 70%
 8. Iveta Osvaldová (54.6s) 60%
 9. rudko pepuch (57.7s) 50%
 10. Branislav Mlynár (96.47s) 50%