Najlepší na Žiar24.sk

 1. Alexandra M (48.25s) 100%
 2. Marián Juhaniak (52.5s) 100%
 3. Michal David (56.33s) 93%
 4. Barbara Dallosová (74.33s) 93%
 5. Alexandra M (55.24s) 87%
 6. Michal David (74.13s) 73%
 7. Jozef Oravec (77.17s) 73%
 8. Alexandra M (73.48s) 60%
 9. Martin Károly (59.62s) 53%
 10. Radoslav Vaššo (61.96s) 53%

Najlepší hráči

 1. Alexandra M (48.25s) 100%
 2. Marián Juhaniak (52.5s) 100%
 3. Michal David (56.33s) 93%
 4. Barbara Dallosová (74.33s) 93%
 5. Alexandra M (55.24s) 87%
 6. Michal David (74.13s) 73%
 7. Jozef Oravec (77.17s) 73%
 8. Alexandra M (73.48s) 60%
 9. Martin Károly (59.62s) 53%
 10. Radoslav Vaššo (61.96s) 53%