Najlepší na Žiar24.sk

 1. Barbara Dallosová (74.33s) 93%
 2. Jozef Oravec (77.17s) 73%
 3. Alexandra M (73.48s) 60%
 4. Martin Károly (59.62s) 53%
 5. Radoslav Vaššo (61.96s) 53%
 6. Peter Luky (73.94s) 53%
 7. Marián Juhaniak (92.38s) 53%
 8. ghu fty (113.13s) 53%
 9. Michal Černaj (61.04s) 47%
 10. Veronika Leginova (138.93s) 47%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (74.33s) 93%
 2. Jozef Oravec (77.17s) 73%
 3. Alexandra M (73.48s) 60%
 4. Martin Károly (59.62s) 53%
 5. Radoslav Vaššo (61.96s) 53%
 6. Peter Luky (73.94s) 53%
 7. Marián Juhaniak (92.38s) 53%
 8. ghu fty (113.13s) 53%
 9. Michal Černaj (61.04s) 47%
 10. Veronika Leginova (138.93s) 47%