Najlepší na Žiar24.sk

 1. Alexandra M (35.36s) 100%
 2. Jana Lovčičanová (43.92s) 100%
 3. Michal Černaj (25.05s) 90%
 4. Alexandra M (53.6s) 80%
 5. Michal David (44.29s) 60%
 6. Viera Benova (48.57s) 60%
 7. Alena Hrúzová (29.67s) 50%

Najlepší hráči

 1. Alexandra M (35.36s) 100%
 2. Jana Lovčičanová (43.92s) 100%
 3. Michal Černaj (25.05s) 90%
 4. Alexandra M (53.6s) 80%
 5. Michal David (44.29s) 60%
 6. Viera Benova (48.57s) 60%
 7. Alena Hrúzová (29.67s) 50%