Najlepší na Žiar24.sk

  1. Iveta Osvaldová (27.75s) 100%
  2. Iveta Osvaldová (56.65s) 70%

Najlepší hráči

  1. Iveta Osvaldová (27.75s) 100%
  2. Iveta Osvaldová (56.65s) 70%