Najlepší na Žiar24.sk

  1. Barbara Dallosová (52.68s) 100%
  2. Kiko Lovčičan (62.79s) 70%
  3. Zuzana Martincova (93.19s) 50%
  4. Viera Benova (101.13s) 50%
  5. Adela Grolmusová (110.97s) 20%

Najlepší hráči

  1. Barbara Dallosová (52.68s) 100%
  2. Kiko Lovčičan (62.79s) 70%
  3. Zuzana Martincova (93.19s) 50%
  4. Viera Benova (101.13s) 50%
  5. Adela Grolmusová (110.97s) 20%