Najlepší na Žiar24.sk

 1. Martin Károly (35.56s) 100%
 2. Branislav Vaš (39.52s) 100%
 3. olga Ivanová (43.81s) 100%
 4. Lucia Bojková (65.53s) 100%
 5. Branislav Mlynár (73.57s) 100%
 6. Martin Károly (31.76s) 91%
 7. olga Ivanová (51.98s) 90%
 8. Olga Olga (68.8s) 90%
 9. Miriam Schniererová (90.95s) 90%
 10. lukas beliancin (68.78s) 80%

Najlepší hráči

 1. Martin Károly (35.56s) 100%
 2. Branislav Vaš (39.52s) 100%
 3. olga Ivanová (43.81s) 100%
 4. Lucia Bojková (65.53s) 100%
 5. Branislav Mlynár (73.57s) 100%
 6. Martin Károly (31.76s) 91%
 7. olga Ivanová (51.98s) 90%
 8. Olga Olga (68.8s) 90%
 9. Miriam Schniererová (90.95s) 90%
 10. lukas beliancin (68.78s) 80%