Najlepší na Žiar24.sk

 1. Veronika Ondrusová (34.18s) 100%
 2. Martin Károly (42.66s) 100%
 3. Eva Chovanová (38.79s) 90%
 4. Alžbeta Raffajová (47.18s) 90%
 5. Viera Benova (84.46s) 90%
 6. Štefan Stripaj (64.43s) 80%
 7. Monika Minárová (109.04s) 80%
 8. Eva Chovanová (75.21s) 40%

Najlepší hráči

 1. Veronika Ondrusová (34.18s) 100%
 2. Martin Károly (42.66s) 100%
 3. Eva Chovanová (38.79s) 90%
 4. Alžbeta Raffajová (47.18s) 90%
 5. Viera Benova (84.46s) 90%
 6. Štefan Stripaj (64.43s) 80%
 7. Monika Minárová (109.04s) 80%
 8. Eva Chovanová (75.21s) 40%