Najlepší na Žiar24.sk

 1. Martin Károly (44.49s) 100%
 2. Marek T (36.1s) 90%
 3. Michal Nociar (83.65s) 80%
 4. Monika Kaščáková (97.33s) 80%
 5. Alena Hrúzová (69.72s) 70%
 6. Viera Benova (75.75s) 70%
 7. Daniel Knopp (62.41s) 50%
 8. Daniela Šályová (56.07s) 40%
 9. Filip Volentier (79.58s) 40%
 10. Martin Paučo (92.83s) 40%

Najlepší hráči

 1. Martin Károly (44.49s) 100%
 2. Marek T (36.1s) 90%
 3. Michal Nociar (83.65s) 80%
 4. Monika Kaščáková (97.33s) 80%
 5. Alena Hrúzová (69.72s) 70%
 6. Viera Benova (75.75s) 70%
 7. Daniel Knopp (62.41s) 50%
 8. Daniela Šályová (56.07s) 40%
 9. Filip Volentier (79.58s) 40%
 10. Martin Paučo (92.83s) 40%