Najlepší na Žiar24.sk

 1. Mária Činčurová (19.96s) 100%
 2. Michal Černaj (23.2s) 100%
 3. Viera Benova (23.81s) 100%
 4. Lenka Lenka (24.21s) 100%
 5. Pavol Kováč (24.45s) 100%
 6. Marek Marko (26s) 100%
 7. Peter Gombala (30s) 100%
 8. Mária Branická (35s) 100%
 9. Veronika Putova (37.96s) 100%
 10. Kiko Lovčičan (55.69s) 90%

Najlepší hráči

 1. Marián Mališ (14.39s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (14.81s) 100%
 3. Jozef Silný (15.06s) 100%
 4. Kristína Rusinková (15.56s) 100%
 5. Lucia Silná (15.89s) 100%
 6. Peter Petráš (17.05s) 100%
 7. Alcznauer Vladimír (17.68s) 100%
 8. Mária Kolesárová (18.24s) 100%
 9. Bozena Rimska (19.32s) 100%
 10. jan rak (19.67s) 100%