Najlepší na Žiar24.sk

 1. Michal Černaj (18.58s) 100%
 2. Peter Gombala (22.12s) 100%
 3. Mária Činčurová (24.48s) 100%
 4. Michal Kabina (28s) 100%
 5. Pavol Kováč (30s) 100%
 6. Peter Kubík (38.27s) 100%
 7. Marek Marko (32s) 80%
 8. Kiko Lovčičan (37s) 70%
 9. Martin Károly (36s) 50%
 10. Martina Kanatova (38.75s) 50%

Najlepší hráči

 1. Róbert Jakubička (11.7s) 100%
 2. Vladimír Zeleňák (11.9s) 100%
 3. Lukáš Holej (15.8s) 100%
 4. Rasťo Macko (15.9s) 100%
 5. Marián Mališ (17.05s) 100%
 6. Gabriel Ličák (17.24s) 100%
 7. Patrik Šepeľák (17.92s) 100%
 8. Michal Černaj (18.58s) 100%
 9. Stanislav Michalík (19.42s) 100%
 10. Dávid Proksa (21.05s) 100%