Martin Károly Kultúra

Zázrak na Vysokej?

Obec Vysoká v okrese Banská Štiavnica patrí medzi najmalebnejšie oblasti regiónu. Má svoju bohatú históriu, v ktorej je miesto, kde nápis na skale v jej katastrálnom území Drieň hovorí o udalosti, ktorá sa odohrala počas vpádu Turkov na naše územie.

Do skaly sú vyryté rímske znaky a čísla, ktoré faktograficky dokumentujú, že sa tu odohrala historicky známa udalosť, zobrazená v miestnom farskom kostole Svätého Bartolomeja nad hlavným oltárom.Turecké vojská plienili a drancovali okolie Banskej Štiavnice.

Rozostavené hliadky na vartách zaregistrovali turecké vojsko. Obyvatelia obce Vysoká opustili svoje príbytky a uchýlili sa do miestneho farského kostola. Modlitby a následná procesia, ktorá viedla z kostola do blízkeho lesa, sa niesli v duchu prosieb a modlitieb. Procesia sa zastavila na Drieni a kňaz postavil monštranciu (sviatosť oltárnu) na túto skalu. Keď tureckí zvedovia zistili, že obyvatelia obce sú sústredení mimo obce v blízkom lese, informovali o tom svojho veliteľa. Ten rozhodol, že chlapov pozabíjať, ženy a deti odviesť do otroctva. Keď však Turci obkľúčili prestrašených obyvateľov, Eucharistia začala zo seba vydávať silné svetlo veľkej energie. Oslepeným tureckým vojakom sa splašili kone. Nastala panika a veľká hrôza. Turci sa rozpŕchli a viac sa sem nevrátili,“ toľko história.

Nápis na skale bol podrobený výskumu, ktorý potvrdil jeho autenticitu. Hovorí Dr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici: „Skalu sme očistili, vyryté znaky a písmo sme sa snažili oživiť v spolupráci s konzervátormi SBM. Na andezitovej skale je dátum «1700 5.8.», znak eucharistie a iniciály M.F. Nápis bol pravdepodobne vyrytý pri príležitosti výročia tejto udalosti.

**Ako spomienku na udalosť sa každý rok koná svätá omša v katastrálnom území Vysoká – Drieň. Hovorí sa o eucharistickom zázraku. Prvom na Slovensku… **

aap

zazarak eucharistia
5
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie