Žiarčania zaujali aj v Poľsku: Drsné predstavenie plné emócií, FOTO

Tínedžeri zo žiarskej ZUŠ sa na dosky stovky kilometrov od domova postavili so známym príbehom. Rozprávka so šťastným koncom to však nebola.

Barbara Dallosová

Žiaci Literárno-dramatického odboru (LDO) ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej v Žiari nad Hronom majú za sebou cennú skúsenosť. Spolu s mladými divadelníkmi z kremnickej ZUŠky cestovali na severovýchod Poľska do mesta Suwalki. Žiarčania si tak skúsili odohrať predstavenie na pódiu stovky kilometrov vzdialenom od dosiek, ktoré poznajú. Na úspechy žiarskych divadelníkov v Suwalki sme sa pýtali Natálie Novotnej zo žiarskeho LDO, ktorá sa podpísala pod réžiu predstavenia Dievčatko so zápalkami.

Čo čakalo divadelníkov z niekoľkých krají v Suwalki?

Bol to XVII Medzinárodný festival detského a mládežníckeho divadla Wigraszek 2018 – slovo Wigraszek. Koná sa už tradične v Suwalki na severovýchode krajiny. Zúčastňujú sa na ňom divadelné súbory nie len z Poľska ale aj z Ukrajiny, Bieloruska, Litvy a my zo Slovenska. Celkovo bolo odprezentovaných 18 divadelných súťažných predstavení. Okrem toho sme mohli vidieť niekoľko diavdelných predstavení mimo súťaž.

V akej zostave ste tam vyrážali?

Od nás sa festivalu zúčastnilo 14 detí vo veku 11 až 16 rokov. Všetko sú to žiaci našej žiarskej ZUŠ a všetci navštevujúci LDO.

Na festival ste šli s predstavením so známym motívom Dievčatko so zápalkami…

Áno. Toto predstavenie vzniklo ešte na jeseň v roku 2016 ako pohybová, čiže nonverbálna inscenácia na hudbu podľa rozprávky od H. CH. Andersena. Keďže v inscenácii nepadne ani jedno slovo, je veľmi dôležité presné interpretovanie emócie detskými hercami, ich presný pohyb, ktorým znázorňovali jednotlivé akcie – keďže jedinou rekvizitou je červená šatka. Dôležitou je aj vizuálna stránka, tzv. divadelné obrazy a hudba, ktorá to všetko umocňuje.

Aké iné prehliadky ste ešte s Dievčatkom absolvovali?

S touto inscenáciou sme sa zúčastnili Festivalu PAN v Liptovskom Mikuláši ešte v roku 2016, potom na jar roku 2017 sme prešli postupovou prehliadkou detskej dramatickej tvorivosti od regionálnych súťaží až na celoslovenskú súťaž Zlatá priadka v Šali 2017.

Nejde zrovna o veselý príbeh so šťastným koncom. V čom podľa teba spočíva sila tohto predstavenia?

Keď som bola malá, myslela som si, že u nás chudobné deti, ktoré sú odstrkované inými deťmi, ale aj dospelými, nie sú. Žiaľ, aktuálnosť témy Dievčatka so zápalkami je stála. Navyše, v origináli rozprávky je aj týranie dieťaťa rodičom alkoholikom.

Rozhodli sme sa toto všetko ukázať v inscenácii. Zároveň sa v nej nerozpráva a diváci si mohli domyslieť dialógy čo, každého ešte viac vťahuje do príbehu a silno napomáha aj zvolená hudba od Ludovica Einaudi.

Téma známeho námetu je aj dnes veľmi aktuálna.
Téma známeho námetu je aj dnes veľmi aktuálna. / Zdroj: LDO ZUŠ Žiar n. Hronom

Ako ste sa s predstavením v Poľsku obišli?

Na festivale v Poľsku sme získali Čestné uznanie, oni to označujú ako Wyróznienie.

Z odchovancov LDO nemusia byť nutne herci. Do akých vôd mieria vaši absolventi?

Presne tak, nemusia. Širokospektrálnosť štúdia v LDO potvrdzujú všetci jeho absolventi, ktorí hovoria o silnom základe do života. Prostredníctvom divadelnej praxe získavajú aj skvelé komunikačné zručnosti, naučia sa prezentovať samých seba. Sú sebavedomí, vedia, v čom sú dobrí a v čom sa majú zlepšovať, vedia, čo je ich ,,káva". Odnesú si množstvo vecí, ktoré sa im zídu v bežnom živote, nech sa uplatnia v akomkoľvek odbore. Na náš odbor sa môžu prihlásiť malé i veľké deti, hlavne teraz, na začiatku septembra do 13. 9. Nič ale nie je stratené, ak sa nejaký jednotlivec rozhodne i trochu neskôr. U nás študujú deti od 6 rokov a prihlásiť sa môžu až do dospelosti.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame