Žiarski poslanci si odklepli odmeňovanie: Takto to bude po novom

Odmeňovanie žiarskych poslancov sa bude riadiť novými pravidlami. Zmeny sa týkajú aj neposlancov, ktorí sedia v komisiách.

Ilustračný obrázok k článku Žiarski poslanci si odklepli odmeňovanie: Takto to bude po novom
Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk

Odmeňovanie žiarskych poslancov sa bude od novembra tohto roka riadiť novými pravidlami. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom poslednom zasadnutí schválilo nové zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov MsZ v Žiari nad Hronom.

,,Nové zásady sa riešili z dôvodu, aby boli stanovené jasné pravidlá do ďalšieho volebného obdobia na základe čoho sa budú valorizovať, alebo akým spôsobom sa budú tvoriť odmeny poslancov MsZ," zdôvodnil hlavný ekonóm mesta Martin Majerník.

Dôvodom spracovania nových pravidiel bola novela zákona o obecnom zriadení, ktorá zaviedla nové pravidlá a ustanovila strop. Odmena je podľa nich viazaná na plat primátora, ktorého výška sa vypočíta ako 2,53 násobok priemerného platu v národnom hospodárstve. Poslancovi patrí za výkon funkcie paušálna mesačná odmena vo výške 70 percent z 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia.

,,Predpokladáme, že na budúci rok, ak priemerná mzda v národnom hospodárstve dosiahne výšku 1000 eur, odmena poslanca MsZ sa bude pohybovať približne na úrovni 150 eur," priblížil Majerník s tým, že súčasná mesačná odmena poslanca je 105 eur.

Nové zásady riešia aj vyplácanie odmien za účasť poslancov na občianskych obradoch či náklady s tým súvisiace, ako napríklad ‚ošatné‘. Takisto upravuje odmeňovanie neposlancov, ktorí sú členmi komisií.

,,Členmi komisií sú aj neposlanci, ktorí sú viac-menej odbornými konzultantmi komisií. Nakoľko sa zasadnutia komisií konajú po pracovnej dobe, resp. väčšinou mimo nejakých profesionálnych aktivít týchto ľudí, rozhodli sme sa, aby aj títo ľudia mali symbolickú odmenu vo výške 15 eur za účasť na komisii," priblížil Majerník s tým, odmena je viazaná na účasť poslanca na komisii.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR