Žiarski rodičia, zbystrite: Termíny zápisu pre predškolákov sú vonku

Máte doma predškoláka? Mesto zverejnilo termín zápisu do žiarskych základiek aj dôležité informácie pre rodičov.

Barbara Dallosová
Ilustračný obrázok k článku Žiarski rodičia, zbystrite: Termíny zápisu pre predškolákov sú vonku
Zdroj: TASR

Podľa zákona prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla do 30. apríla. Žiarska radnica na svojich oficiálnych stránkach informuje, že v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú tento rok zápisy prebiehať hneď prvého apríla, a to od deviatej ráno do šiestej večer.

Reč je o troch základných školách spadajúcich pod mesto, a to ZŠ Ul. Dr. Janského (jednotka), ZŠ Ul. M.R. Štefánika (dvojka) a ZŠ Jilemnického (štvorka).

Ako zdôrazňuje radnica, na zápis rodičia nesmú zabudnúť priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak. ,,Riaditeľ spádovej školy (školský obvod) je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka," ozrejmuje mesto.

Máte doma drobca, ktorý rád pomáha v kuchyni? Inšpirujte sa hravým a zdravým receptom, ktorý zvládnete spolu :)

Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk